Ik ben bestuurder

​Als bestuurder heeft u een bijzondere positie in het arbeidsrecht. U heeft (meestal) wel de positie van werknemer, maar niet alle rechten die een 'normale' werknemer heeft. Juist daarom is het van belang dat u vóór het zetten van uw handtekening verschillende aspecten contractueel goed geregeld hebt. Denk daarbij o.a. aan:

  • het al overeenkomen van een exitfee bij het aangaan van uw arbeidsovereenkomst;
  • het overeenkomen van een ruimere opzegtermijn bij ontslag;
  • het overeenkomen van aanvullende vormen van beloning (aandelen, opties, etc.);
  • het checken of u goed verzekerd bent voor bestuurdersaansprakelijkheid.   

Ontslagrecht

Als u vragen heeft over uw rechtspositie of als advies hierover wenst, neemt u dan gerust contact op. Dat geldt ook voor de effecten van de WWZ op uw positie. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is uw rechtspositie niet schrikbarend veranderd, maar één wijziging in uw voordeel is bijvoorbeeld dat de aanzegplicht bij het eindigen van een contract voor bepaalde tijd ook geldt voor de werknemer die tevens bestuurder is. Bovendien biedt het nieuwe ontslagrecht wellicht ook aanknopingspunten om een vergoeding naar billijkheid te kunnen claimen. Dat kan toch interessant zijn als de aandeelhoudersvergadering besluit u te ontslaan. Meer weten? Bel gerust!