Ik ben HR-adviseur

Als HR-adviseur bent u van niet te onderschatten belang binnen de onderneming. U wordt vaak ingeschakeld als er mensen ontslagen moeten worden, bij functioneringsgesprekken, of bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Rede Legal kan u op de achtergrond assisteren bij het zo goed mogelijk behandelen van die lastige verzuimdossiers en gesprekken. Ook kan Rede Legal u adviseren over het noodzakelijk te voeren verbetertraject met een disfunctionerende werknemer. Het lastige daarbij is dat elk dossier weer anders is, omdat geen enkele arbeidsrelatie hetzelfde is. Zowel de tactiek als de toonzetting van de correspondentie zijn daarom vaak van groot belang.

Arbeidsrelatie

Rede Legal werkt juist daarom graag in een vroegtijdig stadium mee aan een oplossing. Ten eerste omdat de arbeidsrelatie dan vaak nog te redden is en dat voor beide partijen voordelig is. Bovendien is het veel eenvoudiger om - als het later toch tot een procedure leidt - het verzoekschrift op te stellen en dat te motiveren met de samen opgestelde correspondentie. Met het inlogportaal is samenwerken bovendien eenvoudig.

Wilt u weten hoe het werkt? Neem gerust contact op. Datzelfde geldt voor het vragen van een second opinion in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld als er twijfels zijn over het advies van de eigen arbodienst, verzekeraar of advocaat.