Ik ben werkgever

Als werkgever moet u met erg veel regels rekening houden. Rede Legal kent de wet en regelgeving en ondersteunt u graag in o.a. de volgende situaties:

  • bij dreigend ontslag van één of meer werknemers;
  • bij een vereiste reorganisatie van de onderneming;
  • als (een deel van) de onderneming wordt verkocht of juist gekocht (overgang van onderneming);
  • bij onduidelijkheden over rechten en plichten van zieke werknemers (re-integratie);
  • als u advies wenst over een flexibele schil van werknemers (o.a. detachering, uitzendconstructies en payrolling);
  • als uw arbeidsovereenkomsten moeten worden gemaakt of aangepast moeten worden;
  • bij het opstellen/aanpassen van personeelshandboeken, gedragscodes en andere documenten; 
  • bij vragen over de omgang met de OR en/of de vakbonden;

Als u daar behoefte aan heeft, kan Rede Legal met u een abonnementvorm afspreken waarbij u periodiek wordt bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen die van toepassing zijn op uw onderneming. Maar uiteraard kunnen we ook een andere wijze van factureren overeenkomen.