Ik ben werknemer

Als werknemer bent u tot op zekere hoogte afhankelijk van uw werkgever. Vaak heeft u bovendien een informatieachterstand. Rede Legal kan uw positie aanzienlijk versterken. De hulp van Rede Legal is met name nuttig als:

  • u een conflict met uw werkgever heeft;
  • u een beëindigingsovereenkomst hebt ontvangen;
  • uw werkgever u via de kantonrechter of het UWV wenst te ontslaan;
  • uw werkgever het bedrijf gaat reorganiseren;
  • u arbeidsongeschikt bent en onduidelijkheden bestaan over uw reïntegratie;
  • u een arbeidsovereenkomst heeft ontvangen en deze wilt laten toetsen;
  • u bij een mogelijke concurrent van uw werkgever in dienst wilt treden;
  • u gepest wordt op de werkvloer en uw werkgever te weinig daaraan doet;
  • uw werkgever de cao of andere regelgeving niet correct toepast.

Ontslagrecht

Ook voor u als werknemer is er behoorlijk wat veranderd met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, terwijl met de WWZ in 2015 het ontslagrecht al ingrijpend was gewijzigd. Veel van die wijzigingen, zo was de verwachting van veel experts, zouden verbeteringen opleveren voor uw positie als werknemer. De praktijk blijkt dat echter lang niet altijd het geval te zijn.

Concurrentiebeding

Wist u bijvoorbeeld dat uw werkgever in een contract voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer mag opnemen, tenzij daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang voor is? Dat belang moet bovendien in de arbeidsovereenkomst uitgebreid gemotiveerd worden. Dat betekent dat u met een contract voor bepaalde tijd in de toekomst eenvoudiger bij een vergelijkbaar bedrijf in dienst kunt treden zonder dat u gehinderd wordt door een concurrentiebeding.