Ik ben als derde partij betrokken

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een overeenkomst tussen verhuurder en huurder. Maar u kunt als 'buitenstaander' evengoed geraakt worden in uw belangen door een huurovereenkomst die anderen hebben gesloten. Misschien bent u wel één van de buren van de huurder, onderhuurder of koper van de verhuurde onroerende zaak. Of misschien heeft u als derde zekerheid gesteld door borg te staan voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder en wordt u door de verhuurder aangesproken. Ook voor u geldt dat Rede Legal graag meedenkt over het veiligstellen van hun belangen. Denk daarbij o.a. aan situaties waarbij:

  • huurders overlast veroorzaken voor u als omwonende;
  • u als derde wordt aangesproken door verhuurder vanwege een huurder die verplichtingen niet na zou komen;
  • u als onderhuurder geconfronteerd wordt met het eindigen van de hoofdhuurovereenkomst.

U bent geen partij bij de huurovereenkomst, maar uw belangen worden wel door die overeenkomst geraakt. Bovendien heeft u te maken met één of twee partijen wiens belangen eveneens mede bepaald worden door de huurrelatie. Vandaar dat het aan te raden is om een advocaat te benaderen die bekend is met de contractuele verhoudingen over en weer. Rede Legal helpt u graag!