Ik ben huurder

Rechten huurder

De wetgever beschouwt u als huurder als de overwegend zwakkere partij. Vandaar dat huurders extra bescherming genieten. Zo wordt de huurder van woonruimte beschermd tegen te hoog vastgestelde huurprijzen en kunnen huurders van winkelruimte een beroep doen op huurbescherming als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt. Ook kunt u huurvermindering eisen als de verhuurder gebreken aan het gehuurde weigert te verhelpen. Toch kunt u ondanks de bescherming door de wetgever genoodzaakt zijn om juridisch advies in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan o.a. de volgende situaties:

  • bij onduidelijkheden over elkaars contractuele verplichtingen;
  • als de verhuurder weigert gebreken te verhelpen;
  • als de verhuurder weigert de huurprijs te verlagen;
  • als aan het gehuurde schade is ontstaan;
  • als sprake is van verbouwings- of renovatiewerkzaamheden;
  • bij discussies met de verhuurder over onderhuur of indeplaatsstelling;
  • als onenigheid bestaat over het einde van de huurovereenkomst;
  • bij dringend eigen gebruik van het gehuurde door verhuurder.  

Betalingsonmacht

U kunt in één van die situaties altijd even contact op nemen met Rede Legal voor een snel advies. En zelfs als de oorzaak van de problemen wel bij u ligt (bijvoorbeeld bij betalingsonmacht) dan is het toch zinvol om juridisch advies in te winnen. Veel verhuurders willen immers geen einde van de huurovereenkomst. Zijn zijn, mede gelet op het gevaar van leegstand, vaak bereid om met u om de tafel te zitten en de problemen op te lossen. Wacht u daar vooral niet te lang mee, want de bereidwilligheid van verhuurders vermindert naarmate het langer duurt voor u aan de bel trekt. 

Huurovereenkomst ontbinden

Wist u dat drie maanden huurachterstand al voldoende kan zijn voor de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en u tot ontruiming te veroordelen? Laat het niet zo ver komen en bel met Rede Legal!