Ik ben verhuurder

Huurovereenkomsten

Schriftelijke huurovereenkomsten moeten goed zijn opgesteld. Onduidelijkheden kunnen grote gevolgen hebben. Denk aan een te lange contractuele huurtermijn die onbedoeld toch tot huurbescherming van de huurder leidt. Of onduidelijkheden over de vraag voor rekening van welke partij verbouwingswerkzaamheden komen. Regelmatig wijken de gemaakte afspraken af van de standaardsituaties die zijn vastgelegd in modelovereenkomsten, zoals die van de ROZ. In die situaties kunnen door Rede Legal geschreven bepalingen uitkomst bieden. Rede Legal kan u ook bijstaan en ondersteuning bieden in onder andere de volgende situaties:

  • bij discussies over het huurregime (kantoorruimte of winkelruimte)
  • bij betalingsachterstanden van huurders;
  • bij discussies over gebreken aan het gehuurde;
  • bij door huurder veroorzaakte schade of overlast;
  • bij de weigering van huurder mee te werken aan renovatie- of verbouwingswerkzaamheden;
  • wanneer het gehuurde wordt gebruikt voor een hennepplantage;
  • bij verzoeken van huurder om huurverlaging;
  • bij niet tijdige ontruiming van het gehuurde;
  • bij opzegging van de huurovereenkomst.

Bij Rede Legal is veel ervaring met bovenstaande situaties. Heeft u advies nodig over een huurkwestie, neem dan telefonisch contact op voor een afspraak.  

Huurovereenkomst ontbinden?

Wist u overigens dat ook bij structureel te laat betalende huurders zonder grote huurachterstand de huurovereenkomst kan worden ontbonden? Daarom is een goed debiteurenbeleid essentieel.