Ik ben verkoper

Koopovereenkomst 

Als verkoper heeft u de verplichting om een zaak te leveren. De koper betaalt u in ruil daarvoor een bedrag. Dat is in essentie de koopovereenkomst. Achter uw plicht tot levering en uw recht op de koopprijs schuilen echter nogal wat regels die u als verkoper in acht moet nemen. Daarbij maakt het bovendien nog uit of u een roerende zaak of een onroerende zaak verkoopt. En ook de hoedanigheid van de koper is van belang. Is het een consument of een professionele partij? En verkoopt u uw zaken vanuit een winkel, een webshop of als particulier? 

Vragen waarmee u als verkoper geconfronteerd kunt worden zijn bijvoorbeeld: beantwoordde de geleverde zaak aan de overeenkomst met de koper of is sprake van non-conformiteit? Weigert de koper terecht om tot betaling van de koopprijs over te gaan? En wat kan een koper eisen met betrekking tot herstel, vervanging of schadevergoeding?

Advocaat contractenrecht adviseert

Rede Legal kan voorgaande vragen voor u beantwoorden en u o.a. ondersteuning bieden in de navolgende situaties aangaande contractenrecht:

  • bij het opstellen van koopovereenkomsten, algemene leveringsvoorwaarden, orderbevestigingen, etc.;
  • bij het beoordelen van - en adviseren over - franchiseovereenkomsten, consignatieovereenkomsten, huurkoopovereenkomsten, etc.;
  • bij geschillen met toeleveranciers en kopers over wederzijdse rechten en verplichtingen;
  • bij het incasseren van openstaande facturen en het voeren van incassoprocedures;
  • bij het leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van kopers;
  • bij het onderhandelen over betalingsregelingen en verkrijgen van extra zekerheden.

Rede Legal heeft veel ervaring met bovenstaande vraagstukken. Neem eens contact op om te sparren over de mogelijke oplossingen voor uw problemen of om juist die problemen te voorkomen.