Ik ben opdrachtnemer

Als opdrachtnemer verricht u werkzaamheden voor anderen in ruil voor een vergoeding. U heeft meerdere opdrachtgevers en tussen u en uw opdrachtgevers bestaat geen gezagsverhouding zoals bij werknemers wel het geval is. Dat geeft u meer vrijheid. U heeft zelf in de hand wanneer en voor wie u werkt en tegen welk bedrag. Levert u goed werk af en komt u uw afspraken na, dan is er vaak geen reden tot het inschakelen van een advocaat. Maar soms ontkomt u er niet aan om juridisch advies in te winnen of te procederen. Rede Legal kent uw positie en belangen en neemt onder andere de volgende zaken graag voor u uit handen:

  • het opstellen van goede contracten en algemene voorwaarden;
  • het adviseren over een goed debiteurenbeleid;
  • de juridische bijstand in incassoprocedures;
  • het opstellen van de correspondentie bij geschillen met de opdrachtgever;
  • de juridische bijstand nadat de opdrachtgever de overeenkomst heeft opgezegd.

Juridische bijstand Rede Legal

Het goed op orde hebben van de contracten en de juridische randvoorwaarden zijn voor u als opdrachtnemer een noodzakelijke voorwaarde om uw werk goed te kunnen doen. Heeft u dit niet op orde, dan raakt het u in uw ondernemen en houdt het u af van het doen waar u goed in bent. Regel het daarom goed met Rede Legal. Bijvoorbeeld door een adviesdossier te openen waarbij u eenvoudige vragen op een snelle en goede manier beantwoord krijgt. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.