Arbeidsrecht

Rede Legal adviseert aan - en procedeert voor - verschillende cliënten die met arbeidsrechtelijke vraagstukken worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld over de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, het begeleiden van reorganisaties, het adviseren m.b.t. trajecten met de OR en aan het opstellen van verschillende documenten (vaststellingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, gedragscodes, etc.). Ook ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vormen een terugkerend thema.

Wilt u informatie over uw specifieke situatie? Klik dan op één van de tabbladen in het menu, bijvoorbeeld 'ik ben werknemer' of 'ik ben werkgever'.

Voorbeelden van recente zaken die ik voor cliënten heb behandeld:

Casus I
Bij een vleesverwerkingsbedrijf had een werknemer al twee keer een schriftelijke waarschuwing gehad over zijn agressieve omgang met collega's. De schriftelijke waarschuwingen waren opgesteld door Rede Legal en verstuurd op briefpapier van de cliënt. Toen de betreffende werknemer voor de derde keer zeer agressief werd en een collega uitschold en boos naar huis is vertrokken, hebben we de werknemer op staande voet ontslagen. Dit was mogelijk, omdat er vooraf dossier was opgebouwd en de werknemer gewaarschuwd was voor de consequenties voor zijn arbeidsovereenkomst als het nog eens zou gebeuren. De derde keer was daarmee terecht 'de druppel was die de emmer deed overlopen'. 

Casus II
Een algemeen directeur bij een grote fabrikant van gereedschappen benaderde mij, omdat hij 4 maanden na zijn indiensttreding onterecht op staande voet ontslagen was. Hij was door de werkgever benaderd om directeur te worden, terwijl hij nog een vast dienstverband elders had van ruim 13 jaar. Daarom had hij een goede onderhandelingspositie en had hij een opzegtermijn van 9 maanden bedongen bij indiensttreding. De nieuwe werkgever hoopte met het ontslag op staande voet onder die opzegtermijn uit te kunnen komen. Wij hebben een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter om het onterecht gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Omdat ter zitting al snel duidelijk werd dat het ontslag op staande voet onterecht was gegeven, diende de werkgever aan de werknemer een riante vergoeding te betalen, inclusief alle door werknemer gemaakte juridische kosten. 

Casus III
Cliënte exploiteerde als vennoot samen met andere vennoten een natuurvoedingswinkel. Toen er steeds vaker onenigheid ontstond tussen de vennoten, werd cliënte duidelijk dat zij eigenlijk veel liever gewoon werknemer was gebleven. Zij wilde graag uittreden uit de c.v., maar was als onderneemster mede aansprakelijk voor het gevoerde beleid en de behaalde resultaten en kon niet zonder risico's eenvoudig uittreden. Met de betrokkenen hebben we daarover op het kantoor van Rede Legal onderhandeld. Vervolgens is een vaststellingsovereenkomst opgesteld, waarmee cliënte als vennoot kon uittreden, ze gedechargeerd werd voor het gevoerde beleid en ze gelijktijdig in dienst trad als werkneemster. Daarbij hebben we er ook voor gezorgd dat o.a. haar arbeidsverleden als vennoot mee wordt geteld bij het berekenen van haar arbeidsverleden als werkneemster.