Huurrecht

Advocatenkantoor Rede Legal uit Ede staat zowel verhuurders als huurders bij. Beide partijen vragen geregeld advies over de formulering van gemaakte afspraken in schriftelijke huurovereenkomsten. Ook tijdens de duur van de huuroveteenkomst zijn er verschillende discussies tussen verhuurder en huurder mogelijk, bijvoorbeeld over gebreken of verbouwings- of renovatiewerkzaamheden, waarbij Rede Legal een rol van betekenis kan spelen.

Daarnaast is er een jarenlange ervaring met verschillende procedures. Denk aan incassoprocedures, verzoekschriftprocedures tot ontbinding van de huurovereenkomst, kort gedingprocedures m.b.t. ontruiming van het gehuurde, etc.

Klik op één van de tabpagina's onder huurrecht om informatie te lezen die betrekking heeft op uw situatie, bijvoorbeeld 'ik ben verhuurder', 'ik ben huurder' of 'ik ben makelaar'.