Blog

Nieuw toetsingskader UWV voor de beoordeling van verwijtbare werkloosheid
Blog over een uitspraak van de CRvB. Voorspelling: UWV gaat na sluiten van een vaststellingsovereenkomst scherper toetsen of werknemer verwijtbaar werkloos is.
Activa kopen uit een faillissement? Vraag eerst of de failliet eigenrisicodrager is voor de WIA!
UWV kan WGA-uitkeringen verhalen op de verkrijgende onderneming, nadat activa zijn gekocht uit een faillissement van een eigenrisicodrager
Je koopt een winkelpand met een bovenwoning. Heb je als koper dan wel of geen recht op drie dagen bedenktijd?
De wettelijke bedenktijd bij de koop van een woning als neergelegd in art. 7:2 lid 2 BW wordt nader toegelicht.
Ontslag op staande voet; hoe zit het ook al weer?
Wanneer kun je als werkgever kiezen voor ontslag op staande voet? Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn en welke risico's loopt de werkgever?
Mag je altijd onderhandelingen afbreken? En zo ja, tegen welke prijs?
Een praktisch artikel over wat de gevolgen zijn bij het afbreken van onderhandelingen. De juridische achtergrond wordt geschetst en er worden tips gegeven.
Uw woning verhuren via Airbnb; mag dat zomaar?
Verhuur via Airbnb. Wat zijn de mogelijke juridische consequenties?
Hoe waarborgt u de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens binnen uw onderneming? Maak afspraken over een mogelijk datalek!
Het artikel gaat over de bescherming van persoonsgegevens binnen de onderneming, over de meldplicht datalekken en de bewerkersovereenkomst.
Omrekenen naar de oude kantonrechtersformule; winst of verlies?
Mijn column voor het zakelijk magazine De ZakenMarkt Foodvalley 02/2016
Rechters flexibeler met nieuwe ontslagrecht dan van tevoren gedacht
Rechters zijn ook na invoering van het nieuwe ontslagrecht (de WWZ) bereid de afspraken tussen partijen te betrekken bij hun oordeel in een ontbindingsprocedure
Koopzondag voor de klant of rustdag voor de winkelier? Leg het vast in de huurovereenkomst!
Huurders zijn boetes verschuldigd aan de verhuurder als de winkel niet open is op de vastgestelde openingstijden. Dit kan problemen opleveren met koopzondagen.