Kantoorgegevens

Rede Legal B.V. is met ingang van 1 januari 2024 geen advocatenkantoor meer. Onderstaande gegevens zullen na afronding van alle werkzaamheden worden verwijderd.

Als dienstverlener is Rede Legal B.V. wettelijk verplicht om u de volgende informatie ter beschikking te stellen.

Rede Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Ede en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61893277. De algemene gegevens van Rede Legal B.V. zijn:

Rede Legal B.V. | Amsterdamseweg 11 | 6711 BE  EDE | t) 0318-200231 | f) 0318-200232 | e) info@rede-legal.nl | www.rede-legal.nl | IBAN NL33 RABO 0300419422 | BIC RABONL2U | BTW 854535500.B.01

mr J. Bosman van Rede Legal B.V. stond tot 29 decemer 2023 ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De contactgegevens van de Orde zijn:

Neuhuijskade 94 | 2596 XM 's-Gravenhage | t) +31 (0) 70 3353535 | info@advocatenorde.nl

Op alle dienstverlening van Rede Legal zijn van toepassing haar algemene voorwaarden en te allen tijde is Nederlands recht op de overeenkomst met Rede Legal B.V. van toepassing. Klik hier voor de pdf-versie van de algemene voorwaarden.

Rede Legal is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De hoogte van het verzekerd bedrag is gemaximeerd tot € 500.000,-- per aanspraak.

Klachten over de door Rede Legal B.V. verrichte diensten dienen schriftelijk (e-mail daar tevens onder verstaan) te worden gemeld bij mr J. Bosman van Rede Legal B.V. 

Leidt overleg niet tot een oplossing dan zal verwezen worden naar de instantie die kennis neemt van de aard van de klachten waar de klacht betrekking op heeft. Dit kan zijn de deken van het arrondissement Gelderland of de gewone rechter.