Arbeidsrecht

Nieuw toetsingskader UWV voor de beoordeling van verwijtbare werkloosheid
Blog over een uitspraak van de CRvB. Voorspelling: UWV gaat na sluiten van een vaststellingsovereenkomst scherper toetsen of werknemer verwijtbaar werkloos is.
Ontslag op staande voet; hoe zit het ook al weer?
Wanneer kun je als werkgever kiezen voor ontslag op staande voet? Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn en welke risico's loopt de werkgever?
Omrekenen naar de oude kantonrechtersformule; winst of verlies?
Mijn column voor het zakelijk magazine De ZakenMarkt Foodvalley 02/2016
Rechters flexibeler met nieuwe ontslagrecht dan van tevoren gedacht
Rechters zijn ook na invoering van het nieuwe ontslagrecht (de WWZ) bereid de afspraken tussen partijen te betrekken bij hun oordeel in een ontbindingsprocedure
De rechtbank Rotterdam; een veilige haven voor de pro-forma ontbinding?
De kantonrechter te Rotterdam is (te) bereidwillig om mee te werken aan pro-forma ontbindingsprocedures, zelfs door middel van prorogatie
Meer ontslagbescherming voor payrollwerknemers na 1 juli 2015
De omstandigheden bij de opdrachtgever zijn straks maatgevend voor de vraag of een payrollwerknemer mag worden ontslagen.
Een goed dossier... is het halve werk!
Voor werkgevers is het, vanwege de WWZ, na 1 juli 2015 nog belangrijker om bij disfunctionerende werknemers de dossieropbouw op orde te hebben.
De aanzegtermijn vergeten? Alsnog werknemer berichten!
Uiterlijk een maand voor het einde van een contract voor bepaalde tijd moet werknemer bericht worden of het contract verlengd wordt.
Klaar voor de start? ... AF!
Het eerste blog met uitleg over de toekomstige blogs van Rede Legal