Contractenrecht

Activa kopen uit een faillissement? Vraag eerst of de failliet eigenrisicodrager is voor de WIA!
UWV kan WGA-uitkeringen verhalen op de verkrijgende onderneming, nadat activa zijn gekocht uit een faillissement van een eigenrisicodrager
Mag je altijd onderhandelingen afbreken? En zo ja, tegen welke prijs?
Een praktisch artikel over wat de gevolgen zijn bij het afbreken van onderhandelingen. De juridische achtergrond wordt geschetst en er worden tips gegeven.
Hoe waarborgt u de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens binnen uw onderneming? Maak afspraken over een mogelijk datalek!
Het artikel gaat over de bescherming van persoonsgegevens binnen de onderneming, over de meldplicht datalekken en de bewerkersovereenkomst.
Klaar voor de start? ... AF!
Het eerste blog met uitleg over de toekomstige blogs van Rede Legal