Huurrecht

Je koopt een winkelpand met een bovenwoning. Heb je als koper dan wel of geen recht op drie dagen bedenktijd?
De wettelijke bedenktijd bij de koop van een woning als neergelegd in art. 7:2 lid 2 BW wordt nader toegelicht.
Uw woning verhuren via Airbnb; mag dat zomaar?
Verhuur via Airbnb. Wat zijn de mogelijke juridische consequenties?
Koopzondag voor de klant of rustdag voor de winkelier? Leg het vast in de huurovereenkomst!
Huurders zijn boetes verschuldigd aan de verhuurder als de winkel niet open is op de vastgestelde openingstijden. Dit kan problemen opleveren met koopzondagen.
Een huurovereenkomst met opschortende voorwaarde; handig voor de huurder, maar let op de formulering!
Met een opschortende voorwaarde in de huurovereenkomst kun je het ingaan van de overeenkomst laten afhangen van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Huren met vervelende buren
Een huurder wint een procedure tegen de woningbouwcorporatie, omdat ze geterroriseerd wordt door haar buren en de corporatie niks doet.
Klaar voor de start? ... AF!
Het eerste blog met uitleg over de toekomstige blogs van Rede Legal