De aanzegtermijn vergeten? Alsnog werknemer berichten!

U bent als werkgever al vier dagen te laat als u afscheid wenst te nemen van een werknemer wiens contract eindigt op 1 februari 2015 en u dat niet aan de werknemer schriftelijk hebt laten weten. Vanaf 1 januari 2015 moeten werkgevers namelijk uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk berichten of het contract verlengd wordt. De betreffende werknemer moet dus uiterlijk op 1 januari 2015 bericht van u hebben ontvangen. Op de eerste dag van de inwerkingtreding van de WWZ werd dus al gelijk actie verlangd van werkgevers. 

Bent u daar te laat achter gekomen, dan heeft het nog steeds zin om alsnog de werknemer te berichten dat zijn contract niet verlengd wordt. U bent namelijk een vergoeding aan de werknemer verschuldigd van naar rato één maandsalaris. Het loont dus zeker om alsnog zo spoedig mogelijk het juiste bericht (bij voorkeur aangetekend) aan de betreffende werknemer te versturen. Daarmee beperkt u in elk geval de hoogte van de eventueel te betalen vergoeding. Ik schrijf bewust 'eventueel', omdat de werknemer wel de vergoeding van u moet vorderen. U hoeft dus niet zelfstandig al tot betaling over te gaan als de werknemer er niet om vraagt. De werknemer moet binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de rechter verzoeken om de vergoeding toe te wijzen. Na het verstrijken van de termijn is het recht op de vergoeding komen te vervallen. Snelle actie door de werknemer is dus geboden!  

De aanzegplicht moet overigens ook in acht worden genomen bij bestuurders die worden ontslagen, maar niet bij werknemers met een contract korter dan zes maanden. Ook werknemers die in dienst zijn voor de duur van een project zonder dat daaraan een kalenderdatum is gekoppeld hoeven geen aanzegging te ontvangen.

Voor alle duidelijkheid; u bent als werkgever de vergoeding ook verschuldigd als u te laat bent met het berichten van een werknemer van wie u het contract wil verlengen. Of die werknemer in de praktijk ook naar de rechter zal stappen voor de vergoeding is nog maar zeer de vraag. Bijzonder geliefd zal hij zich er niet mee maken en u zal wel agenderen dat die werknemer de volgende keer wel tijdig de aanzegging ontvangt.

Heeft u vragen over de aanzegplicht, neem gerust contact op!

Lees meer over arbeidsrecht.