Huren met vervelende buren

Het zal je maar overkomen. Je krijgt als alleenstaande vrouw de mogelijkheid om het huis te huren waar je ouders vanaf 1964 hebben gewoond en je wordt vervolgens jaren lang geterroriseerd door je buren. En waarom? Omdat je buren het niet waarderen dat zij wel eerst op een wachtlijst van de woningbouwcorporatie moesten staan en jij niet. Wat doe je dan? Voor dat dilemma stond een alleenstaande vrouw die woonachtig is in de buurt van Sittard. Op 20 januari 2015 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in hoger beroep uitspraak gedaan. Ik leg hieronder uit waarom de uitspraak bijzonder is.

De eerste - en meest logische - gedachte is dat de vrouw heeft geprocedeerd tegen haar buren. Zij veroorzaakten immers de overlast en zij waren de boosdoeners. Dat had ook gekund. De wet geeft haar voldoende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de buren de overlast staken en om de door haar geleden schade vergoed te krijgen. Het is alleen niet mogelijk om in een procedure tegen je buren ervoor te zorgen dat die veroordeeld worden om te verhuizen. En die mogelijkheid bood het huurrecht haar indirect wel.

Huurovereenkomst ontbinden

De vrouw heeft er voor gekozen om tegen haar verhuurder, de woningbouwcorporatie, te procederen. Zij stelde dat de woningbouwcorporatie als verhuurder heeft nagelaten om op te treden tegen de overlast veroorzakende buren, die ook huurders waren van de woningbouwcorporatie. Omdat de corporatie als verhuurder van de buren het in haar macht had om wel op te treden en dat desondanks niet voldoende deed, was sprake van een gebrek aan haar huurwoning, zo stelde ze. De huurwoning van de vrouw kon immers vanwege dat gebrek (de overlast) niet het huurgenot verschaffen dat zij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. Daarom heeft de vrouw de rechtbank verzocht om de woningbouwcorporatie te veroordelen de huurovereenkomst met haar buren te ontbinden. Bij de rechtbank ging het nog mis, maar in hoger beroep heeft ze gewonnen. De woningbouwcorporatie is veroordeeld om binnen drie maanden na betekening van de uitspraak een procedure te starten tegen de buren. In die procedure moet ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning worden gevorderd. 

Natuurlijk kunnen de overlast veroorzakende buren in die procedure verweer voeren. De kans schat ik echter vrij klein in dat de rechter in die procedure de huurovereenkomst niet zal ontbinden. Daarvoor zou de rechtbank tegen het oordeel van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch moeten ingaan en dat zal niet snel gebeuren. 

Het lijkt er dus naar uit te zien dat de vrouw via deze wijze van procederen op korte termijn van de overlast - èn van haar buren - verlost is.

Meer weten over huurrecht? Bezoek onze pagina over huurrecht.