Rechters flexibeler met nieuwe ontslagrecht dan van tevoren gedacht

Hoe goed bent u geïnformeerd? 

Bent u als werkgever ook gewaarschuwd dat het na 1 juli 2015 veel lastiger zou worden om een disfunctionerende werknemer te ontslaan? Dat rechters niet meer naar het grote plaatje zullen kijken, maar dat zij per ontslaggrond beoordelen of zij de arbeidsovereenkomst mogen ontbinden? En dat u daarom na 1 juli 2015 bij voorbaat kansloos zou zijn als u zonder een compleet dossier afscheid wenst te nemen van een disfunctionerende werknemer? Bent u ook geadviseerd, ondanks dat na 1 juli 2015 de ontslagvergoeding lager is, om toch nog snel vóór 1 juli 2015 een ontbindingsprocedure te starten, omdat u een wat mager dossier had?

Als u goed geïnformeerd bent geweest dan hebt u dit gehoord van uw arbeidsrechtadvocaat. Misschien hebt u daar ook naar gehandeld en hebt u snel nog vóór 1 juli 2015 de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Maar misschien ook niet. Misschien niet, omdat u - net als veel andere ondernemers - de eigenschap hebt om eigenwijs te zijn. Misschien hebt u gedacht dat ook na 1 juli 2015 - en ondanks een niet volledig dossier - de rechter de arbeidsovereenkomst nog wel zou ontbinden. En misschien zelfs wel tegen betaling van de veel lagere transitievergoeding.

Stel dat u zo’n werkgever bent, dan zou u wel eens beter af kunnen zijn dan u vóór 1 juli 2015 door uw jurist of advocaat is voorgespiegeld.

Uit verschillende uitspraken van rechters na 1 juli 2015 volgt namelijk dat de soep lang niet altijd zo heet gegeten hoeft te worden als die door de wetgever is opgediend. Zo zijn er verschillende uitspraken waarin rechters eenvoudig - en zelfs betrekkelijk summier gemotiveerd - overnemen dat sprake is van een verstoorde verhouding, waarna de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden heeft.

Ook zijn er rechters die ertoe over gaan om een hogere vergoeding dan de transitievergoeding op te nemen in de uitspraak. Niet, omdat de wet hen dit toestaat, maar simpelweg omdat partijen die hogere vergoeding samen zijn overeengekomen. Bovendien hebben we ook bevestigd gezien dat het mogelijk is om een kantonrechter uit te kiezen van wie bekend is dat die meegaand is in het overnemen van tussen partijen gemaakte afspraken. En dat dit niet eens een rechter hoeft te zijn in uw eigen arrondissement.

OK, het is nauwelijks meer mogelijk om de ontslagprocedure volledig schriftelijk (pro forma) te voeren. Maar ook na korte ontslagprocedures mèt een zitting, hebben verschillende rechters vaak toch de wil van partijen gevolgd en is de arbeidsovereenkomst ontbonden. Er komt dus net een wat uitgebreidere motivering en wat extra tijd bij kijken, maar het resultaat kan hetzelfde zijn als voor 1 juli 2015.

En misschien is dat ook wel logisch, want als de werkgever motiveert dat de arbeidsverhouding is verstoord, zal de gemiddelde werknemer niet lang volhouden dat sprake is van een bloeiende werkrelatie. It takes tenslotte altijd two to tango en de meeste werknemers willen geen arbeidsverhouding met een werkgever die hem of haar liever ziet vertrekken. En als een werknemer daar op het begin nog niet van overtuigd is, dan ontstaat die overtuiging vaak wel gaandeweg de procedure en niet zelden op de gang tijdens een schorsing van de zitting.

Kortom, het nieuwe ontslagrecht is zeker minder rekkelijk dan voorheen. Maar het is ook niet de strakke mal die u wellicht is voorgespiegeld, waarin alle dossiers worden gegoten. Er zijn gelukkig verschillende rechters die niet alleen de regelgeving toepassen, maar ook de bedoelingen van partijen betrekken bij hun uitspraak. En dat is maar goed ook, want we schieten er niets mee op als de WWZ werkgever en werknemer tot elkaar veroordeelt, terwijl beide partijen beter af zijn zonder elkaar.

Wilt u meer weten over de wijze waarop de rechter om zal gaan met een specifieke situatie waar u mee in uw maag zit? Neemt u dan gerust contact op. Ik denk graag met u mee!