Blog

De rechtbank Rotterdam; een veilige haven voor de pro-forma ontbinding?
De kantonrechter te Rotterdam is (te) bereidwillig om mee te werken aan pro-forma ontbindingsprocedures, zelfs door middel van prorogatie
Een huurovereenkomst met opschortende voorwaarde; handig voor de huurder, maar let op de formulering!
Met een opschortende voorwaarde in de huurovereenkomst kun je het ingaan van de overeenkomst laten afhangen van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Meer ontslagbescherming voor payrollwerknemers na 1 juli 2015
De omstandigheden bij de opdrachtgever zijn straks maatgevend voor de vraag of een payrollwerknemer mag worden ontslagen.
Een goed dossier... is het halve werk!
Voor werkgevers is het, vanwege de WWZ, na 1 juli 2015 nog belangrijker om bij disfunctionerende werknemers de dossieropbouw op orde te hebben.
Huren met vervelende buren
Een huurder wint een procedure tegen de woningbouwcorporatie, omdat ze geterroriseerd wordt door haar buren en de corporatie niks doet.
De aanzegtermijn vergeten? Alsnog werknemer berichten!
Uiterlijk een maand voor het einde van een contract voor bepaalde tijd moet werknemer bericht worden of het contract verlengd wordt.
Klaar voor de start? ... AF!
Het eerste blog met uitleg over de toekomstige blogs van Rede Legal