Klachten over Rede Legal?

Rede Legal ontvangt net als ieder ander advocatenkantoor liever complimenten en aanbevelingen dan klachten. Maar een zich zelf respecterend kantoor gaat ook serieus in op opmerkingen van teleurgestelde cliënten. Terechte kritiek kan immers, hoe vervelend ook, leiden tot een betere organisatie en dat is Rede Legal veel waard.

Heeft u klachten over de door Rede Legal B.V. verrichte diensten, dan worden die in behandeling genomen als ze schriftelijk (e-mail daar tevens onder verstaan) worden gemeld bij mr J. Bosman van Rede Legal B.V. 

Als het daaropvolgend overleg niet tot een oplossing leidt, zal u verwezen worden naar de instantie die u verder kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de deken van het arrondissement Gelderland, de Geschillencommissie advocatuur of de gewone rechter. 

Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Aan de inzet van Rede Legal zal het niet liggen.