De naam Rede Legal

Als advocaat ben ik altijd bezig met de rede. De rede of ratio wordt wel gedefinieerd als het menselijk denkvermogen. Er zitten elementen als vernuft en vindingrijkheid in. Een advocaat moet in de rechtszaal een redenaar zijn of zijn opponent op het juiste moment in de rede kunnen vallen. En juist in Nederland zijn de redelijkheid en billijkheid van groot belang bij het beoordelen van geschillen. Het is dus onmogelijk de advocatuur te bedrijven zonder behulp van de rede.